Mariekäll-
skolan

Södertälje

OMFATTNING

Om- och tillbyggnad av skola och förskola i Södertälje.
Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

Partneringavtal M3 Bygg/Telge fastigheter

UTFÖRT ÅR

2018 – 2020

Illustrationsplan 900 550

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm