Rensättra
Lekpark

Nacka

OMFATTNING

Upprustning av lekplats i Rensättra, Nacka. Temalek hästar i kulturlandskap.
Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

Nacka kommun

UTFÖRT ÅR

2019

Rensättra-Lekpark
rensättra 1300×1000 4
rensättra 1300×1000 3
rensättra 1300×1000 6
rensättra 1300×1000 5
rensättra 1300×1000

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm