Viksbergs-
skolan

Södertälje

OMFATTNING

Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Viksberg, Södertälje.
Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

Partneringavtal NCC/Telge fastigheter

UTFÖRT ÅR

2015 – 2018

Viksberg 650×500 2
Viksberg 650×500 4
Viksberg 650×500 3
Viksberg 650×500
Viksberg 650×500 5

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm