I veckan var Wi och Svenska Bostäder på besök på ett av våra längsta gemensamma projekt. Under närmare 10 år har Wi ritat upprustningar för gård efter gård på kvarteret Pyramiden på Södermalm och nu är det hela klart. Med stor hänsyn till kvarterets kulturhistoriska värden har vi lyft in grönska och infogat lösningar på dagens krav. Wi kan inte annat än att tacka för ett långt och gott samarbete. Vad fint det blev!