Har du smakat på äppelsorten Skokloster Pommeröder eller Skokloster Renett någon gång? Inte Wi heller, men vi ser fram emot att få göra det. Barockparken vid Skokloster är den senaste i raden av värdefulla parker förvaltade av Statens fastighetsverk som Wi får ansvar för.

Wi glädjer oss åt förtroendet och ser fram emot ett givande samarbete med slottsarkitekt Anna Karin Edblom.