Precis innan midsommarhelgen så fick höra den goda nyheten att Nobelberget kv 8 vunnit Nacka kommuns stadsbyggnadsutmärkelse 2023. Wi har gestaltat och projekterat bostadsgård och allmän plats i området tillsammans med TL-bygg och Atrium Ljungberg. Nobelberget kv 8 ligger på en bergstopp vilket har medfört en hel del utmaningar i att få till en grönskande och trevlig utemiljö för de boende. De topografiska förhållandena har medfört att bostadsgården delats upp i ett antal terrasser med utblick mot Hammarbybacken och Henriksdalsberget. Mot gatan så samlas bebyggelsen kring ett gemensamt öppet torg med en generös planering i centrum och karaktärsskapande markbeläggning. Så roligt att höra att Nackas invånare är lika nöjda med kvarteret som Wi är!