År 2015 levererade Wi bygglov för kv. Vallgossen, ett upprustnings- och ombyggnadsprojekt där forna S:t Görans gymnasium, ritat av legenderna Léonie Geisendorf och Walter Bauer, byggdes om till studentbostäder, hostel och förskola. I samarbete med Svenska bostäder gestaltade Wi en utemiljö som bevarade och förhöjde den ursprungliga funkiskaraktären men samtidigt förde Wi in nya funktioner till platsen. Projektet blev så lyckat att Kv Vallgossen nu i mars 2024 blev byggnadsminnesförklarat av länsstyrelsen