I stadsutvecklingsområdet Nobelberget i Sickla pågår byggnationen av nya bostäder för fullt. Wi har på uppdrag av Atrium Ljungberg och TL-bygg fått förtroendet att rita inte mindre än tre bostadskvarter och även gator, parker och torgbildningar. På allmän plats är projekteringen i full gång och i bostadskvarteren har vi ett projekt på ritbordet, ett kvarter som byggs just nu och ett där de boende redan flyttat in. Wi glädjer oss åt lyckade projekt med nöjda beställare och boende och ser fram emot att rita vidare 2023.