Forsmarks romantiska park

Östhammar

OMFATTNING

Restaurering och nyplantering i romantisk park vid bruksherrgård. 
Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

Vattenfall

UTFÖRT ÅR

2019

forsmark-bruk-damm
lusthus trädskugga
kolonner
hamlade lindar 500 650

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm