ICA:s
huvudkontor

Stockholm

OMFATTNING

Nybyggnad av ICA:s nya huvudkontor i Solna, Stockholm.
Programhandling samt projektering.

BESTÄLLARE

NCC

UTFÖRT ÅR

2017 – 2019

svampar
träd
bänk allium
allium björk bänk

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm