Huddinge sport- och simhall

Huddinge centrum 

OMFATTNING

Gestaltningsförslag och programhandlingar inför ny detaljplan. Detaljplanen innefattar nybyggnad av sport- och simhall med omgivande angörings- och rekreationsytor samt ett nytt parkeringshus. 

BESTÄLLARE

Huddinge samhällsförvaltning 

UTFÖRT ÅR

2023-2024

HUddingehallen-1300×1000-2
HUddingehallen-1300×1000-1

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm