Kyrkogårds-
förvaltningen

Stockholm

OMFATTNING

Vård och utveckling av kyrkogårdar och begravningsplatser med höga kulturhistoriska värden. Återplanteringsplaner. 

BESTÄLLARE

Stockholms kyrkogårdsförvaltning

UTFÖRT ÅR

2020 – pågående

kyrkogÜrdsfv 1300×1000 1
kyrkogÜrdsfv 1300×1000 2
kyrkogÜrdsfv 1300×1000 3

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm