St Görans gymnasium

KV VALLGOSSEN

Stockholm

OMFATTNING

Ombyggnad av gymnasieområde till studentboende, hostel och förskolegård.
Program samt projektering.

BESTÄLLARE

Svenska Bostäder

UTFÖRT ÅR

2014 – 2017

Vallgossen 650×500
Vallgossen 650×500 3
Vallgossen 650×500 2
Vallgossen 650×500 4
VALLGOSSEN 140617.indd

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm