Statens Fastighetsverk

OMFATTNING

Ansvarig landskapsarkitekt för Sveriges ambassadområden i Berlin, Washington, Santiago, Dar es Salaam, Pretoria, Tokyo, Seoul, Ottawa, Guatemala city, Mexico city, Havanna, Brasilia, Bogotá och Lima.

BESTÄLLARE

Statens Fastighetsverk

UTFÖRT ÅR

2021 – Pågående

ambassader

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm