Trädplan
Stora Mossen

Stockholm

OMFATTNING

Trädplan med dokumentation och utvecklingsförslag för villaområde med höga kulturhistoriska värden.

BESTÄLLARE

Trafikkontoret, Stockholms stad

UTFÖRT ÅR

2016 – 2017

Stora mossen 2
Stora mossen 1
Stora mossen 3

Liknande projekt

Wi landskap AB
Rosendalsvägen 5, 115 21 Stockholm