Kulturmiljö

Alla      Parker och torg      Kulturmiljö      Bostadsgårdar      Barn och unga      Beställarstöd      Kommersiella miljöer    Natur

Vilken förmån det är att få arbeta med kulturmiljö, park- och trädgårdshistoria och detta har Wi fått göra i över 25 år. Allt från strikta barockparker till 1800-talets pyntade planteringar och över till funkisens rena linjer. Wi gör vårdprogram, kulturhistoriska dokumentationer och analyser men även skötselplaner och utvecklingsförslag. Ibland arbetar Wi med att levandegöra det gröna kulturarvet på våra friluftsmuseum – såväl Skansen som Torekällberget och Gamla Linköping är våra kunder. Vårt fantastiska kulturarv ska ju användas och leva vidare i samspel med oss som är här idag.